Wachtlijst extra voorstellingen “Ferlies yn Lockdown”


Wij hebben vernomen dat er veel belangstelling is voor de voorstelling. Door overheidsmaatregelen kunnen we niet vooruitkijken voor hoeveel mensen en wanneer wij mogen spelen. 

U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst zodat u één van de extra mogelijke voorstellingen bij kunt wonen. Waarbij we ons ook dan aan de geldende Corona afspraken houden.

Alle reeds geprogrammeerde voorstellingen gaan vooralsnog door.