Verhalenavond in Paviljoen MeM

Wanneer:  26 november 2021
Tijd: 
19:00 uur
Prijs: 
gratis!

Klik hier om te reserveren

Verhalenavond is het vervolg op de geweldige 2018verhalen waarmee LF2018 begon. Op Verhalenavond ontmoet heel Friesland elkaar om te luisteren naar verhalen. Verhalen in huiskamers, ziekenhuizen, cafés, overheidsgebouwen, bibliotheken, bij verenigingen en bedrijven.

Programma 19:00-20:45 uur

19:00 uur
Verteller: Wytse Jouta
Titel: In Freon Ferlern
It giet oer de alve steden tocht dyt ik yn 1985 tegearre my freon Hans riiden ha…..

Leaste rigels:
Krekt four de bonkefeart moust ik pisje, sil ik mar trochriide sei Hans. Ik seach myn freon stadich oan fourtriiden, as in stip oan de horizon ferdwun der ut myn sicht, lyk as Swiebwertje by de leaste utstjoering.. Yn de minskemassa by de finish fun ik myn broer

19:15 EN 20:45 uur
Verteller: Gea Stienstra
Titel: Thank you for the music
Ik ga proberen om mijn gevoel over te brengen door middel van muziek en zang Engelstalig.

19:30 uur
Verteller: Mayke-Mare Bloem
Titel: Feskes sjonge is myn taal
Trije feskes fan Aurora, sil ik sjonge. Ik doe mee, omdat ik naast dansen op een podium ook graag deze podiumervaring wil meemaken. Het lijkt mij erg leuk, maar ook spannend 🙂

19:45 uur
Verteller: Atsje Lettinga
Titel: Het verhaal van het moment.
Op de avond zelf vertel ik het verhaal wat er is in het moment.
Heel gewoon, maar ook heel nieuwsgierig…..
Misschien ben jij als bezoeker onderdeel van mijn verhaal…

20:00 uur
Verteller: Antsje Schoenmakers
Titel: In bysûndere jonge en in bysûndere jûn
It ferhaal giet oer de bân dy’t ik krigen ha mei Raúl, in ynterkulturele studint, dy’t yn 2005 as gastbern by ús wenne hat yn in tiid dat it net goed gie mei myn heit. De link mei it tema is yn ’t foarste plak dat it ferhaal yn it Frysk, de taal fan myn hert, is en twads dat Raúl figuerlik de taal fan hert sprutsen hat.

20:15 uur
Verteller: Tineke van der Heide
Titel: Voel je wat ik voel?
Graag breng ik mijn zang talent ten gehore om iedereen er blij mee te maken.
Ik kan al mijn gevoel kwijt in de nummers omdat ze me raken en dat probeer over te brengen op het publiek zodat ze hetzelfde voelen als mij.

20:30 uur
Verteller: Roel & Jannah
Titel: Tegearre sjonge en spylje, makket bliid
We hawwe in soad wille yn it tegearre sjonge en muzyk meitsje. We wolle dot graag diele mei de minsken om us hinne.

Thema Verhalenavond

Het thema van dit jaar is ‘Taal fan myn hert’ en dat is niet zomaar. Op 16 november 1951 werd er een strijd uitgevochten om de positie van taal: de moedertaal, de taal van het openbaar bestuur. Politicus en journalist Fedde Schurer moest zich in het Paleis van Justitie verantwoorden voor een hoofdredactioneel artikel waarin hij protesteerde tegen het verbod Fries te spreken in de rechtszaal. Buiten werden knuppels, motoren met zijspan en waterkanonnen ingezet om de demonstranten te bestrijden. De dag werd al snel bekend als Kneppelfreed (Knuppelvrijdag) en kreeg landelijke aandacht. Dit was het begin van de emancipatie van het Fries. Naast Fries zijn er in Fryslân inmiddels nog veel meer moedertalen, er worden meer dan 150 talen gesproken in Fryslân. Verhalen met het thema ‘Taal fan myn hert’ kunnen dus gaan over je moedertaal en je afkomst maar ook over herinneringen aan de kindertijd, een vurige passie die je hebt voor iets of over liefde voor een speciale taal, het missen van ‘thuis’, over een vakantie in een ver land waar je opeens Fries hoort of over gekke woorden die je opa of oma gebruikten.

Klik hier om te reserveren

Paviljoen MeM