2e Oardelmetersesje Jaap Louwes! Kaarten zijn nu verkrijgbaar.

Wanneer: zondag 23 augustus
Tijd: 19:30 uur
Prijs: €12,50 p.p. inclusief een consumptie

In oere trûbadoer Jaap Louwes. In seleksje út syn repertoire: fan “Bier yn’t hier”, “Oeral gelyk” oant “de Wâldwei” en in tal nûmers fan syn resinte c.d. mei de Lossebinde “Set ‘m op”: “Memmen by it stek”, “Spikerjack” en in tal nije ferskes.By sfearfolle optredens lykâs yn it muzykpaviljoen is d’r ek romte foar fersykjes!

Nathaniel Van Veenen hat oanbean om yn de Oardelmetersesjes mei te spylen! Super!

Kaarten: https://www.paviljoenmem.nl/events/oardelmetersesje-jaap-louwes-sesje-2/