Internationale Dag van de Paardebloem

Wanneer: zondag 24 april 2022
Tijd: 10:30 uur

Is er iets wat gewoner is dan een paardenbloem? Ja zeker, ongeveer alles! Want anders dan de meeste mensen denken, is de paardenbloem allesbehalve ‘gewoon’.

De paardenbloem (wetenschappelijke naam: Taraxacum) is een magneet voor insecten. Er zijn meer dan honderd insectensoorten bekend die in relatie staan tot de paardenbloem. En omdat hij in het voorjaar in open grasland bloeit, is hij belangrijk voor bijvoorbeeld weidevogels. De kuikens kunnen nog geen wormen eten, maar zijn afhankelijk van insecten die ze op hun eigen hoogte moeten kunnen oppikken. Dat de paardenbloem zo goed als verdwenen is uit boerengraslanden, is een van de oorzaken van de achteruitgang van de weidevogels.

Paardenbloemen kennen ook een heel bijzondere genetische diversiteit. Er zijn in Nederland minstens 250 ‘microsoorten’ vastgesteld, die soms aan een heel klein areaal gebonden zijn. Onder het bloemhoofdje van de paardenbloem zitten een aantal kransen van groene ‘omwindselblaadjes’. Bij de algemenere soorten staan de meeste ervan af of zijn naar beneden gekruld. Hoe meer alle omwindselblaadjes strak tegen het bloemhoofdje aan liggen, hoe specifieker de soort is. Vergelijk de afbeeldingen.

De algemene haakpaardenbloem (links) heeft meest neergeslagen omwindselblaadjes; die van de superzeldzame moeraspaardenbloem (rechts) liggen allemaal strak tegen het bloemhoofdje aan.

Maar die specifieke soorten staan in toenemende mate onder druk en dreigen te verdwijnen. Om de aandacht voor paardenbloemen bij het grote publiek te vergroten wordt sinds enkele jaren ‘de Dag van de Paardenbloem’ gehouden, tot nog toe in Nederland, België, Duitsland en Engeland. De Nederlandse editie wordt dit jaar in Buitenpost gehouden, en is vrij toegankelijk voor iedere geïnteresseerde op zondag 24 april.

Karst Meijer van Herbarium Frisicum in Wolvega houdt om half elf in Paviljoen MeM (open om tien uur) een enthousiaste inleiding, waarna we de groenstrook achter het Chinese restaurant in trekken om paardenbloemen te bekijken. Daarna verplaatst het toneel zich naar de Kruidhof, waar men hapjes met paardenbloem kan proeven (paardenbloem is eetbaar en smakelijk!) en waar Karst nog meer vertelt. Jong en oud is welkom bij dit vrolijke en informatieve programma. Deelname is gratis, maar consumpties moeten afgerekend worden.

Er is ook een fotowedstrijd gebonden aan de Dag van de Paardenbloem, die loopt de hele maanden maart en april. Op de site www.taraxacumnederland.nl vind je alle informatie.
Bron: De Binnenste Buitenpost, Jaargang 23, nr. 5, maart 2022, Gertie Papenburg