Met bramenexpert Karst Meijer mee naar het Bramenparadijs in Buitenpost

Dit jaar start de jaarlijkse Bramenbloei-excursie van Brommels! op zondag 4 juli bij Paviljoen MeM in Buitenpost. Bramenexpert en botanist Karst Meijer uit Wolvega neemt geïnteresseerden mee in de wereld van de braam. De bramenvruchten zijn er nog niet, maar de struiken bloeien volop. Karst laat zien welke bramensoorten er groeien. Een echte ontdekkingstocht, want elke jaar vindt hij wel 10 tot 15 bramensoorten, sommige zeer zeldzaam en soms zelfs onbekende soorten! Ontvangst is om 14.00 uur. De excursie start om 14.30 en eindigt met een rondleiding langs de bramencollectie van De Kruidhof. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juli bij Stichting Wrâldfrucht via info@waldpyk.com. Deelname is gratis.

Paviljoen MeM aan de Egypte 16a Buitenpost is gelegen in de tuin van de Muzykpleats. Een locatie tussen de landerijen midden in een strook bebost gebied. Langs de bosranden en de houtwallen en elzensingels gaat Karst op zoek naar bloeiende bramenplanten. Karst kan soorten herkennen aan de bladeren, takken, bloesems of zelfs de doorns. Een prachtige natuurwandeling midden in de Noardlike Fryske Wâlden.

Bramencollectie De Kruidhof met 70 bramensoorten in aanleg

Ontvangst is om 14.00 uur bij MeM en 14.30 gaat Karst met het gezelschap op pad. De bramentocht eindigt rond 16.00 uur bij De Kruidhof in Buitenpost. De excursie valt mooi samen met de aanleg van een bramencollectietuin in De Kruidhof waar Karst dit jaar druk mee bezig is. In deze tuin groeien straks zo’n 70 bramensoorten en wordt daarmee de grootste collectietuin van bramensoorten in Europa. De excursie sluit af met een rondleiding in deze tuin in aanleg. De opening hiervan vindt plaats in 2022.

Bramenparadijs

De bosrijke omgeving nabij het erf van Paviljoen MeM is omgedoopt tot Bramenparadijs. Bij aanvang opent Karst dit paradijs.  “Hier vind je veel bramen. Prachtig om dit samen met Karst te ontdekken. Ook voor mij, want ik ben reuze benieuwd welke bramensoorten hier nu groeien”, vertelt Atsje Lettinga van Paviljoen MeM. Bij het Paviljoen vinden concerten, evenementen en cursussen plaats op gebied van muziek, theater en cultuur.

Karst Meijer (foto: Hylke Boorsma)

Over de hele wereld gezocht naar bramensoorten

Rond zijn 20e levensjaar raakte de nu 57-jarige Karst verslingerd in de wereld van de flora. Hij heeft zich gespecialiseerd in bramen- en paardenbloemen, waarvoor hij de hele wereld over reist. In zijn Herbaricum Frisicum in Wolvega heeft hij een verzameling van meer dan 150.000 gedroogde plantensoorten opgebouwd, de grootste particuliere verzameling van Europa. Er bestaan zo’n 200 bramensoorten in Nederland, maar elke bloei-excursie is Karst weer even enthousiast in de hoop weer nieuwe of zeldzame soorten te vinden.

Wâldpykfestijn Brommels! 28 en 29 augustus 2021

Elk jaar vindt het Wâldpykbramenfestijn Brommels! plaats op de vierde zaterdag en zondag van augustus. Dit jaar is dat op 28 en 29 augustus. Traditiegetrouw is de bloei-excursie het eerste wapenfeit in kader van Brommels! De activiteiten van het bramenfestijn dragen het thema ‘Natuerlik Ferskaat’ (biodiversiteit) met aandacht voor het nationaal landschap De Noardlike Fryske Wâlden. Kijk voor meer informatie op www.brommelsfestijn.nl.

Paviljoen MeM