Lytse Janke

Lytse Janke spilet him ôf op in histoarysk plakje mei inferhaal fan doe, mar ek fan no. Lytse Janke is op syk nei har plakje, in fertroud plakje. Op syk nei leafde en omtinken. Mar wat fine de oaren der fan, nimt se miskien in plak fan in oar yn? Wat is no MYN plak?

Binne jo nijsgjirrich wurden nei in ferhaal fol emoasje, dûns en muzyk? It stik begjint op it fytspaad oan de Heegfinne 5a Rinsumageast (Broeksterwâld).

Jo wurde meinaam yn it ferhaal dat him ôfspilet op in EILÂNTSJE midden in de natuer.

Spyldata/ reserveren:

Datum: donderdag 22 augustus 2024
Aanvang: 20:00
INSCHRIJVEN
20 plaatsen vrij


Datum: zaterdag 24 augustus 2024
Aanvang: 20:00
INSCHRIJVEN
1 plaatsen vrij
Datum: dinsdag 27 augustus 2024
Aanvang: 15:00
INSCHRIJVEN
11 plaatsen vrij
Datum: donderdag 29 augustus 2024
Aanvang: 20:00
INSCHRIJVEN
17 plaatsen vrij

Priis: € 10,00 p.p. Kaartferkeap: www.paviljoenmem.nl

 

Produksje: Atsje Lettinga, Elly Visser, Janke Griet Elzinga, Danieke de Jong, Martje Nauta-Merkus.