Ferlies yn Lockdown

Wanneer: vrijdag 27 mei 2022
Tijd: 20:00 uur
Prijs: € 18,00

Na bijna een leven lang samen verliest Douwe zijn Durkje aan Corona. 

Hij komt thuis van de begrafenis. Zijn huis is nu zijn gevangenis, want hij mag er niet uit. Hij zit in thuisisolatie. Zijn dochter praat met hem via de computer en maakt zich zorgen om haar vader. Hoe moet hij helemaal alleen dit grote verlies verwerken?  Ze geeft hem een online mindfulnesscursus cadeau. Maar hoe gaat een volbloed Wâldpyk als Douwe daarmee om? 

Douwe wordt gespeeld door Gerrit Haaksma die zich goed in de rol van Douwe kan verplaatsen. “ Douwe liket hiel bot op my” aldus Haaksma.

Het is het eerste stuk wat Tet Rozendal na haar val in december 2017 weer op poten zet. “ Ik hie net tocht dat ik dit ea wer kinne soe. Sels it toniel op slagget noch net, mar ik bin tige tankber dat ik op dizze wize wer in nij stik foar it fuotljocht bringe kin. Dit stik gjit oer ferlies, loslitte en in nij paad sykje. Dêroer haw ik de ôfrûne tiid in soad leart en dat wol ik graach diele. Troch Korona ha wy allegear op ien of oare wize te krijen mei ferlies. Ik hoopje dat dit stik minsken stypje kin yn dizze aparte tiiden.” 

“Ferlies yn Lockdown” is een actueel, tragikomisch stuk met de welbekende humor uit de Friese Wouden. Over een man die de dood van zijn vrouw moet accepteren in een onzekere wereld die geteisterd wordt door een pandemie.

Script: Tet Rozendal, Regie: Brigitte Odett, Spel: Gerrit Haaksma, met medewerking van: Lianne Zandstra, Hilly Harms en Tet Rozendal
Decor: Afke Manshanden, Muziek/ techniek: Sander Stienstra,
Productie: Stichting Oog van de Dag / Ruud van der Slik en Atsje Lettinga.

Bestel hieronder je tickets

Reserveringsformulier:

Boekingen niet langer mogelijk op deze datum.

Na het plaatsen van uw reservering kunt u (indien van toepassing) direct betalen via IDEAL.
LET OP: Indien het betalen niet meteen lukt, reserveer dan niet opnieuw! In de bevestigingsmail die u ontvangt zit een betaallink, waarmee u alsnog kunt betalen.