Nieuwsbrief 3
September 2023

Bruisende 1e bonte avond!

Mooie verhalen, prachtige verbindingen en goede ideeën om de volgende stap te maken.

In een sfeervol Paviljoen MeM, werden op woensdag 13 september jl. prachtige verhalen verteld, tijdens de eerste bonte avond! Sommige heel persoonlijk en waargebeurd, andere over een thema waar de verteller helemaal vol van is. Ook was er een verhaal in de vorm van een lied: een mantra speciaal geschreven voor deze gelegenheid. Allen hadden 1 ding gemeen: "ús prachtige Wâlden"

Hiernaast een overzicht van alle verhalenvertellers van de avond.
Verderop in deze nieuwsbrief worden een aantal van de verhalen uitgelicht.
Gedurende de avond ontstonden er mooie verbindingen en ideeën om vervolg stappen de zetten.

Meer bonte avonden

Omdat er nog meer verhalen zijn om verteld te worden, volgen er nog 2 bonte avonden, namelijk op:
  • Woensdag 18 oktober, 19:30 uur
  • Donderdag 7 december, 19:30 uur

Verhalenvertellers

Nynke Kloosterman:
De Swarte Skelk


Gretha vd Veen (namens Jittie Mozes):
Grutte Wopke fan Kûkherne

Baukje, Petra en Durkje:
Asto ea ferjist


Oebele de Vries:
De Ald dyk


Antsje Schoenmakers:
In tas mei in ferhaal

Janke Griet Elzinga
Eiland Broeksterwâld

Nynke Kloosterman:
Marit

Een greep uit..

De Swarte Skelk

Een waargebeurd verhaal geschreven door Nynke Kloosterman, wat zich afspeeld in de jaren 30 van de vorige eeuw. Hier volgt een klein fragment.
"Engeltsje bleau efter mei 10 bern.
It jongste famke van Koop en Engeltsje wie doe in fearns jier âld en lei yn é widze yn it keamerke. Heit kaam der neist yn é kiste. Doe’t Koop fuotfoel wienen der gjin ynkomsten mear, der wie earmoed, Engeltsje hie gjin wintermantel foar de begraffenis fan har Koop mar fan in kammeraatske mocht se in jas liene.
Der bruts in swiere tiid oan foar Engeltsje en har bern, se misten har man en heit en it fertriet waard noch taastberder omdat der net genôch ieten foar alle multsjes wienen."

De Ald Dyk

Oebele de Vries neemt ons mee in zijn passie voor de "Ald Dyk".
De "Ald Dyk", waarvan een belangrijk deel loopt door Noardeast Fryslân,
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel incl. de "alde Burgumermar", is in de loop der jaren min of meer verdwenen.
De structuur in het landschap is nog zichtbaar.

Vanuit het project ondersteunen we Oebele om mensen, kinderen en toeristen te laten genieten van de bijzondere natuur van dit relatief onbekende deel van "ûs Fryslân" en zo kennis op te doen van deze rijke bron van historie.

Asto ea ferjist

Baukje Fennema, Petra Venema en Durkje Venema, brachten een zelf geschreven lied met de titel "Asto ea ferjist". Ze willen dit lied graag op scholen ten gehoren brengen en daarmee kinderen enthousiasmeren om zelf ook liedjes te maken over de Wâlden.

"

Asto ea ferjist
Wêrst bêrne bist
Wêrst hik' en teine bist

Dan sil ik sjonge

Do silst it fiele

Dan silst it witte

Wêrst bêrne bist

"

Hoe nu verder?

Doch mei!

Lokale verhalenvertellers

Je kunt nog steeds verhalen insturen en dit delen op 1 van de volgende bonte avonden!
Wil je hulp bij je verhaal of vind je het gewoon te spannend om dit voor een groep te vertellen? Schroom niet en meld je bij Atsje, er is altijd een oplossing.

Verbindingen

Bestaande goede initiatieven blijven zich melden. Bijvoorbeeld het project "De Wouden" van schrijver en regisseur Kees Roorda: een theatervoorstelling waarbij het publiek onderdeel van de voorstelling is. Tijdens Oerol 2022 heeft er een eerste proefversie gedraaid. We bekijken samen met Kees de mogelijkheden om zijn concept door te ontwikkelen tot een volwaardige voorstelling.

Vrijwilligers

In de catering, parkeren, kaartcontrole, decorbouw etc etc. Extra handjes kunnen we heel goed gebruiken.

Dus ook als je geen verhaal hebt maar wel graag een steentje bij wilt dragen, meld je dan bij Atsje.

Organisatie

Naast verhalen, staan we altijd open voor tips en ideeën. Neem contact met ons op via info@waldenopekaart.frl of telefonisch:

Atsje Lettinga (inhoud)
06-57565871

Elizabeth Pilat (randvoorwaarden)
06-47905036

Mede mogelijk gemaakt door de Versnellingsagenda, subsidieregeling Regiodeal Noordoost Fryslân.

facebook website 
Email Marketing Powered by MailPoet